Resim
Resim

Etkinliğin Amacı-2021

Biyoteknoloji, günümüzde büyük bir gelişme kaydederek teknolojisi ve uygulama alanları ile insanlığın geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip çok popüler bir bilim alanıdır. Ancak; biyoteknolojide takip edilemeyecek hızla artan bilgi ve teknolojiler, ülkemizde, aynı hızla öğretim müfredatlarına Resimyansıtılamamakta, konuların kapsamı yetersiz, öğretimi teorik ve yüzeysel kalmaktadır. Yapılan araştırmalar özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde, öğrencilerin kodlanan bilgiden (genden) aktif ürüne (proteine) giden süreci, klonlama, rekombinant DNA (rDNA) gibi kavramları zihinlerinde canlandırarak görselleştirmekte zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla temel moleküler biyolojik kavram ve süreçlerin basit, açık ve düzeylerine uygun biçimde öğrencilere aktarılması için daha pratik ve uygulamalı yöntemlere gereksinim vardır.


Etkinliğin amacı;
Resim
Öncelikle, Biyoloji öğretmenlerinin Biyoteknoloji konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Ardından öğretmenlerimize, müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede Biyoteknolojideki temel konular ve kavramları öğrencilere anlaşılır, kalıcı, basit araç ve gereçlerle, aktif katılımlı ve eğlenceli bir biçimde aktarmaları hedeflenmektedir.
Etkinliğin uzun vadeli amacı ise genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır. 
Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması ve ileri okumalarda daha sağlıklı bilgiler elde edebilecek seviyeye gelebilmeleri hedeflenmektedir. Böylece son yıllarda, çeşitli medya mecralarında sık sık ortaya çıkan Biyoteknoloji konulu haberlerin katılımcılar tarafından doğru anlaşılıp yorumlanması da sağlanmış olacaktır. Bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanmış olacaktır. 
Bu içerik 08.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 638 kez okundu.