Resim
Resim

Başvuru Koşulları-2019

Projeye katılım ve konaklama ücretsizdir.

Devlet ve özel eğitim kurumlarında Biyoloji öğretmeni olmak, yeni eğitim öğretim yaklaşımlarına açık olmak, teknolojiye ilgi duymak, ortak çalışma becerilerine ve paylaşımcı bir ruha sahip olmak katılımcılarda aranacak öncelikli kriterlerdir.

Proje Katılımcı Seçim Kriterleri: 

Etkin bir eğitim ve uygulamalı öğretim için katılımcı sayısı 25 kişi olarak belirlenmiştir. Projemizde katılımcı olarak yer alacak öğretmenlerimizin seçiminde 25 kişilik kontenjan gözetilerek aşağıdaki özellikler değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır:

Cinsiyet: Sayısal olarak cinsiyet eşitliğine özen gösterilecektir.

Görev Yapılan İl: Projede paylaşılan bilgi ve kazanılan tecrübelerin Türkiye geneline yayılması için seçilecek katılımcıların görev yaptıkları illerin homojen bir dağılım göstermesine, aynı ilden birden fazla katılımcı olmamasına özen gösterilecektir.

Hizmet Yılı: Fazla başvuru olduğu takdirde hizmet yılına göre seçim yapılacaktır. Biyoloji öğretim programlarının yenilendiği dikkate alındığında ve incelenen kaynaklar bölümünde de sunulduğu üzere; 6 yıl ve daha fazla tecrübeli öğretmenlerin lisans öğrenimleri sırasında biyoteknoloji ile ilgili yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı etkinlik temelli dersler almadıkları görülmektedir. Bu nedenle katılımcıların en az 6 ve en fazla 15 yıl itibariyle çalışıyor olmasına dikkat edilecektir. Ayrıca belirlenen katılımcıların bazılarının çeşitli sebeplerle katılamama ihtimaline karşılık 15 kişilik bir yedek liste oluşturulacak ve katılamayanların yerine bu listedeki öğretmenler sırayla çağrılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Malzemeler: Katılımcılardan başvuru sırasında görev yeri belgesi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, bir adet fotoğraf alınacaktır. Ayrıca etkinliklerde kullanılmak üzere laboratuvar önlüğü ve diz üstü bilgisayar getirmeleri istenecektir.

Bu içerik 22.04.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 2296 kez okundu.